Lei de protección de datos

Contido do comunicado informativo RXPD a clientes

Estimado cliente:

Con motivo da aplicación del Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 (en diante RXPD), informámoste de que os datos persoais que nos comunicaches foron incorporados a unha base de datos común titularidade de “AVÍCOLA DE GALICIA, S.A.U.” e das empresas que forman o GRUPO VALL COMPANYS para a prestación de servizos contratados (o acceso ás empresas que conforman o grupo pódese realizar a través da seguinte ligazón: www.vallcompanys.es). A lexitimación ou base xurídica do devandito tratamento foi a propia relación xurídica ou servizo prestado por “AVÍCOLA DE GALICIA, S.A.U.” e polas empresas do GRUPO VALL COMPANYS.

Con fin de cumprir con el RXPD adaptamos a nosa política de privacidade ás novas esixencias do RXPD, e querémosche comunicar tales cambios, que son en todo caso favorables para a túa persoa porque o RXPD che permite un maior control sobre os teus datos, así como unha maior facilidade á hora de exercitares os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade.

Podes acceder á política de privacidade das empresas do GRUPO VALL COMPANYS na seguinte ligazón: http://www.vallcompanys.es/es/politica-de-privacidad.html

Se precisas máis información, pódeste pór en contacto mediante a dirección protecciondedatos@vallcompanys.es ou escribindo directamente ao noso delegado de protección de datos: dpd@vallcompanys.es

Como proba de recoñecemento, acepto a presente.